Nye lærlinger på plass

Nye lærlinger på plass

Som godkjent lærebedrift har vi til enhver tid lærlinger i både maskin- og anleggsgartnerfaget blant våre ansatte. Vi synes det er meningsfullt å ha lærlinger hos oss, bidra til å utdanne fremtidig arbeidskraft og ikke minst få inn personer med friske øyne og god grunnleggende kunnskap. 

Truls Kraft Nomel er en av årets lærlinger. Han har gått bygg- og anleggsteknikk på Kalnes videregående skole. Truls har som mål å ta fagbrev innen vei- og anleggsfaget. Truls har lærekontrakt hos oss gjennom OKAB, MEF´s opplæringskontor.

 

Simen Wold startet også som lærling hos oss medio august. Simen er ny lærling i anleggsgartnerfaget og har fullført VG1 Bygg og anleggsteknikk og VG2 Anleggsgartner. Simen sitt mål er å ta fagbrev i anleggsgartnerfaget. 

Simen

 Vi ønsker begge to velkommen med på laget og lykke til! 


Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet