Gratis fyllmasser fra nytt oppdrag i Halden sentrum

Gratis fyllmasser fra nytt oppdrag i Halden sentrum

Nå er vi i gang med et nytt oppdrag for Halden kommune som innebærer rehabilitering av vann- og avløpsanlegget fra BRA-veien til Hofgårdløkka. Grøftelengden er på ca. 800 meter og vi skal grave i Meiseveien, Svalsrødveien og gjennom private eiendommer ned til Hofgårdløkka. 

I denne forbindelse er det overskudd på fyllmasser (leremasser). I nærområdet kan vi levere massene kostnadsfritt (ink. transport), men hver enkelt henvendelse vurderes ift adressen. 

Ta kontakt med Jan Olav Lindhaugen på telefon 90125399 eller e-post jan.olav@lindhaugen.no dersom det er behov for fyllmasser.


Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet