Utvidet sentral godkjenning

Utvidet sentral godkjenning

Vi søkte våren 2018 om sentral godkjenning innen følgende områder:

  • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 (tidligere TK2)

Etter vurdering av DiBK opp mot kravene som følger av plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften fikk vi innvilget ytterligere godkjenningsområder, og innehar nå sentral godkjenning for følgende: 

  • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

Se vårt godkjenningsbevis for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven her

 


Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet