En av Oslos fineste hager

En av Oslos fineste hager

Dreiaskivakvartalets borettslag i Kværnerbyen har, av Oslo kommunes hagepremieringskomitè, fått pris for sitt grønne uterom. 

I artikkelen publisert på bygg.no har styreleder i borettslaget, Ketil Edvardsen, uttalt at grøntområdene betyr mye for hele borettslaget og at han er glad for prisen. 

Borettslaget pleier uteområdene sine ved både dugnadsarbeid og ved å lene seg på personer med fagkunnskap. Vi er stolte og ydmyke over at det er vi i Lindhaugen AS som utfører deler av vedlikeholdet for Dreiaskivakvartalets borettslag, og er naturligvis enige med komiteen i at uteområdene betyr mye for bokvaliteten. 

Vi takker så langt for tilliten vi blir vist, og ønsker både små og store beboere en fin høst. 


Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet