Ledige lærlingplasser

Ledige lærlingplasser

Er du på jakt etter lærlingplass innen: 

  • anleggsgartnerfaget, 
  • vei- og anleggsfaget eller
  • anleggsmaskinførerfaget? 

Vi er godkjent lærebedrift og har til enhvertid ansatt lærlinger innen våre fag. Fra sommeren/tidlig høst 2019 har vi ledige læreplasser i alle fag og vi ønsker oss flere med på laget. Har du bestått VG1 og VG2, har gode holdninger og lite fravær, er motivert og har stor interesse for faget ditt? Da hører vi gjerne fra deg.

Lindhaugen AS er et maskinentreprenør og anleggsgartnerfirma med snart 50 års erfaring. Vi har kontorlokaler i Skjeberg og våre prosjekter er primært i Østfold og Akershus syd. Her kan du se noen av våre referanseprosjekter. 

I firmaet jobber det 40 medarbeidere med ulik kompetanse; anleggsgartnere, anleggsrørleggere, anleggsmaskinførere, grunnarbeidere og lastebilsjåfører. På kontoret er det ulik kompetanse; blant annet ingeniør, relevante fagbrev og anleggsgartnermester. Her kan du lese mer om oss.

Hvordan ser læretiden hos oss ut? Du vil ved oppstart få tildelt nødvendige klær, verneutstyr og gjennomgå nyansatt-rutine for å sikre at du får en nødvendig innføring i bedriften, HMS og andre forhold. Du vil også ha et oppstartsmøte med faglig leder og HR-ansvarlig hvor vi gjennomgår lærlingpermen du får utdelt og læreplanen for faget ditt. Hvert halvår har vi faste halvårssamtaler med opplæringskontoret eller Østfold fylkeskommune, og utover dette er du naturligvis med på våre andre faste aktiviteter som gjelder alle ansatte i virksomheten.  

Ta kontakt med HR-ansvarlig Benedikte L. Brække på telefon 941 52 326 eller på e-post benedikte@lindhaugen.no for å vise din interesse. 

 


Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet