Grunn- og utomhusarbeid, Halden

For privatkunde utførte vi ulike grunn- og utomhusarbeider i flere etapper.

I samarbeid med Petter A. Olsen ble det utført spregningsarbeider for å skape plass til nytt garasjeanlegg. Videre ble det i tilknytning til garasjeanlegget utført grunn- og gravearbeider før det ble satt opp støttemur i naturstein, lagt belegningsstein, samt opparbeidet plantefelt.

Tilknyttet huset og tilhørende uteareal ble eksisterende drenering oppgradert, gårdsplassen fikk dekke av brostein og kantsten i granitt. Grøntarbeidene besto av legging av ferdiggress, nyplanting av hekk og opparbeidelse av plantefelt bestående av ulike arter.

 

KOM I KONTAKT

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.* Husk å bekrefte at du ikke er en robot


KONTAKTINFO
post@lindhaugen.no
+47 69 18 76 00

Løkkevikveien 3,
1747 Skjeberg
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet