Karlshus skole, Råde

På Karlshus skole i Råde har vi utført varierte arbeider fra hele vårt tjenestetilbud.

Arbeidene startet med grunn- og VA-arbeider. Dette inkluderte blant annet graving og nedsett av ny vannkum, VA-grøfter med legging av vannledninger til nytt bygg, flytting av fjernvarmeledning, samt fordrøyningsbasseng. Det ble samtidig gravd kabelgrøfter for å etablere utendørs el-kraftanlegg. 

Når grunnarbeidene var ferdige startet vi med hage- og parkarbeider - veier og plasser ble opparbeidet med en variert sammensetning av asfalt, betonghellebelegg, granittkantstein, gress og områder for lek med gummidekke, sandkasse, ballbinge etc. På dette prosjektet ble det valgt granitt og brostein som materialer for opparbeidelse av et utendørs amfi og et utomhuselement som i hverdagen fungerer til både lek og som et samlingspunkt (se bilder). Med så hardføre materialer vil skolen ha glede av dette i en årrekke fremover.

Utomhusarealene ble også opparbeidet med ulike busker, trær, møbler og utstyr.

Takk til AF Gruppen v/ prosjektleder Brynjar Teien for et godt samarbeid i et variert og fint prosjekt. 

KOM I KONTAKT

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.* Husk å bekrefte at du ikke er en robot


KONTAKTINFO
post@lindhaugen.no
+47 69 18 76 00

Løkkevikveien 3,
1747 Skjeberg
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet