Moss Glassverk A4, H1, H2, Moss

På Moss Glassverk har vi utført varierte arbeider fra hele vårt tjenestetilbud gjennom flere år og sommeren 2019 ble siste byggetrinn overlevert. 

Her har vi utført grunnarbeiderhage- og parkarbeider og etablert lekeplasser og oppholdssoner med park- og lekeutstyr. Dette inkluderer blant annet utsjakting og arbeider for klargjøring til støp for bolig, heissjakt og underjordisk garasje, VA-, fjernvarme- og kabelgrøfter. Anlegget ble ferdigstilt med et toppdekke bestående av mur, trapper og kantstein i granitt, betongheller, gressarmeringsstein, gress-, busk- og plantefelt, sykkelstativer, utendørs parkering, samt en felles plantekasse for beboerne og lekeplass for de minste.  

Takk til Selvaag Bolig v/ Arnstein Sandnes for tillitten og for et godt samarbeid. Vi er glade for at vi fremover er engasjert for å vedlikeholde utomhusarealene.

KOM I KONTAKT

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.* Husk å bekrefte at du ikke er en robot


KONTAKTINFO
post@lindhaugen.no
+47 69 18 76 00

Løkkevikveien 3,
1747 Skjeberg
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet