Kværnerdammen F1, Oslo

AF Gruppen har de siste fem årene engasjert oss for opparbeidelse av utomhusarealene tilknyttet nye bydeler i Kværnerbyen i Oslo. Nå er siste byggetrinn, Kværnerdammen F1, overlevert. 

Dette prosjektet ble påbegynt vinteren 2018 og overlevert sommeren 2019. Arbeidene har primært bestått av utomhusarbeider på tre ulike nivåer; bakkeplan, bakgård på mellomnivå i bygningsmassen og takhage. Det har også blitt utført noe grunnarbeider, og nødvendig maskiner og utstyr har blitt heist opp og ned med heisekraner.

Områdene er bygd opp med et rustikt preg bestående av cortenstål, lekeutstyr i robiniatre, hagesingel, grus, betongheller i ulik størrelse med innslag av teglstein, gressarealer og et robust plantevalg.   

Vi takker AF Gruppen for tillitten til å være med på spennende prosjekter i mange år. Vi vil fortsatt være i Kværnerbyen for å vedlikeholde utomhusarealene som nå er etablert og skal leve videre. 

KOM I KONTAKT

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.* Husk å bekrefte at du ikke er en robot


KONTAKTINFO
post@lindhaugen.no
+47 69 18 76 00

Løkkevikveien 3,
1747 Skjeberg
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet