Hoppern ungdomsskole, Moss

Vi har hatt gleden av å være levereandør av grunn- og utomhusarbeider tilknyttet prosjektet Hoppern ungdomsskole i Moss. Skolen er miljøsertifisert etter Breeam-NOR standarden "Very good". 

Vinteren 2018 startet vi med grunnarbeider og etablerte blant annet nytt TK3 VA-anlegg, fordrøyningsbasseng, kabelgrøfter, avfallsstasjoner og generell opparbeidelse av veier og plasser for både parkering, ballbaner, sykkelparkering, busstopp og leke/treningsareale.

Prosjektet inkluderte også opparbeidelse av et nytt og komplett utomhusanlegg: topplaget er bestående av kantstein, trapper og belegg i granitt, gangbaneheller i ulike fargenyanser og størrelser, hagesingel, et revegetert steingjerde ut mot gate, grøntarealer med buskfelt, ferdigplen og generell beplantning. Videre er det skapt ulike soner for ulike aktiviteter, og elevene her vil ha mulighet til å benytte sittegrupper og utendørs møblering, ballbaner, bordtennisbord, utendørs treningsapparater med tilhørende gummidekke med ulike høyder. 

Spesielt for dette prosjektet er også amfiet som er bygd i granitt med tilstøtende regnbed i cortenkasser. 

Vi takker AF Gruppen v/ prosjektleder Lars-Roger Schau for tillitten og et godt samarbeid. 

KOM I KONTAKT

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.* Husk å bekrefte at du ikke er en robot


KONTAKTINFO
post@lindhaugen.no
+47 69 18 76 00

Løkkevikveien 3,
1747 Skjeberg
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet