Nedre Vetaberget, Sarpsborg

Vetaberget Utvikling AS står bak opparbeidelsen av det nye byggefeltet Nedre Vetaberget i Sarpsborg. 

Lindhaugen AS sine arbeider omfatter levering av komplett VVA-anlegg (vei, vann og avløp). og inkluderer opparbeidelse av veier, fortau og friområder, VA-ledninger og grøfter, kabelgrøfter og stikkledninger.

Vi startet arbeidene i juli 2020 og overleverer prosjektet sommeren 2021. 

 

KOM I KONTAKT

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.* Husk å bekrefte at du ikke er en robot


KONTAKTINFO
post@lindhaugen.no
+47 69 18 76 00

Løkkevikveien 3,
1747 Skjeberg
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Arbeidssted Østfold og Akershus Syd

Solid mesterbedrift med lang erfaring

Effektiv gjennomføring og stor kapasitet